Home/Missie & Visie
Missie & Visie 2017-10-12T17:54:42+00:00

Missie

MII streeft ernaar het toonaangevende adviesbureau te zijn op het gebied van advies en ondersteuning voor AV en IT diensten, met name in een geïntegreerde omgeving zodat u uw informatie voorziening kunt stroomlijnen.

Door middel van een innovatieve dienstverlening waarbij integratie van IT en AV voorop staat stelt MII zich ten doel onderscheidend te zijn. Wij willen onze klanten helpen om met een andere bril naar samenwerken en informatie (ver)delen te kijken. Voor medewerkers willen we een open en inspirerende omgeving zijn om in te werken.

Wij willen nadrukkelijk geen hardware of software leveren maar u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes om uw behoefte op dit gebied optimaal in te kunnen vullen, het maken van het juiste ontwerp en de selectie van uw leveranciers en ondersteuning in de projecten die hieruit volgen.

Visie

Experience information. Door juiste integratie van IT en AV zal de wijze waarop informatie gecreëerd, verwerkt en (ver)deeld wordt sterk veranderen. Dit zal zich manifesteren in de onderliggende infrastructuur maar ook op zaken als werkplekken en wijze van communiceren met uw externe omgeving.

Integratie

IT en AV zijn 2 meestal gescheiden vakgebieden die beide ondersteunend zijn aan de organisatie. Ze zijn enablers en maken zaken mogelijk. Door deze 2 te combineren tot 1 nieuw vakgebied ontstaat een synergie die kan leiden tot nieuwe innovaties die uw bedrijfsprocessen nog beter ondersteunen. Teven biedt integratie van deze 2 vakgebieden de mogelijkheid de beheersprocessen te stroomlijnen waardoor de kwaliteit toeneemt met afnemende kosten

Het groene bolletje in ons logo staat voor AV terwijl het blauwe bolletje staat voor IT. Samen vormen deze op organische wijze een nieuw vakgebied in de mengkleur waarvan de reikwijdte een stuk groter is dan van de afzonderlijke gebieden waaruit zij is samengesteld.

Zo benaderen wij ook onze projecten. De ene keer is het project een ICT project zoals een verhuizing. De andere keer een zuiver AV project maar vaker zijn het geïntegreerde trajecten waarbij zowel onze gedegen ICT kennis als onze gedegen AV kennis een belangrijke bijdrage levert aan het succes van een project.

Op deze wijze zijn wij al sinds 2008 erg succesvol met klanten als PGGM, Kennemer Gasthuis, RWS, Provincie Zuid Holland, ACTA, Danone, KLM en Eurocontrol.

Wij nodigen u graag uit voor een gesprek zodat we samen kunnen kijken hoe MII u kan helpen het maximale uit uw communicatie te halen.

Neem contact met ons op