Home/Opstellen Pakket van Eisen/Bestek
Opstellen Pakket van Eisen/Bestek 2017-10-12T17:57:30+00:00

Opstellen Pakket van Eisen/Bestek

Bij het opstellen van het PvE wordt uitgegaan van het concept waarbij de focus ligt op het scheppen van randvoorwaarden en uitgangspunten en het functioneel beschrijven van de wensen en eisen. Op deze wijze wordt voorkomen dat een shopping list ontstaat op basis van een reeds gedefinieerd technisch ontwerp. Door het meer functioneel te beschrijven kan maximaal gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van de aanbieders waardoor de kwaliteit van de aanbiedingen toeneemt. Uiteraard moeten de aanbiedingen wel voldoen aan de gestelde eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten. De minimale eisen worden dan ook nadrukkelijk meegenomen in het pakket van eisen.

Bij het opstellen van het pakket van eisen wordt door MII BV ook gekeken naar de wijze waarop deze ingepast kunnen worden in de omgeving door ook na te denken over integratie in de fysieke omgeving al dan niet met hulp van maatwerk meubilair maar ook over de integratie in de ICT omgeving.

Tevens wordt gekeken naar de situatie na oplevering – hoe wordt de ondersteuning ingevuld, welke documentatie moet worden opgeleverd, wie is eigenaar van de broncode van de gebruikersinterface, waar liggen de risico’s mbt security, hoe kunnen we borgen dat de onderhoudbaarheid van het opgeleverde systeem goed is.

Neem contact op