Home/Over MII
Over MII 2017-10-15T10:55:17+00:00

Over MII

MII BV helpt organisaties bij het in kaart brengen van de gewenste Audiovisuele faciliteiten en hoe daarmee om te gaan binnen organisaties (zowel functioneel als in relatie tot bijvoorbeeld de integratie met de ICT omgeving). Op basis van deze informatie ondersteunen we deze organisaties bij beleid over de aanschaf, het gebruik (inclusief adoptieprogramma’s) en de ondersteuning van Audiovisuele faciliteiten en de wijze waarop deze in te bedden in de organisatie.

MII BV heeft ruime ervaring in het ondersteunen bij aanbestedingstrajecten voor Audiovisuele faciliteiten, al dan niet voortkomend uit een specifiek traject van nieuwbouw/verbouw. Voor trajecten voortkomend uit nieuwbouw/verbouw zijn we gewend nauw samen te werken met de (interieur)architect om te zorgen dat uw functionele wensen en eisen ook passen in de fysieke en mentale omgeving.MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving

MII BV levert geen producten en is ook niet gelieerd aan enige AV leverancier waardoor we volledig onafhankelijk opereren. Onze voorstellen zijn dus niet toegeschreven naar producten maar naar uw functionele eisen en wensen waarbij MII BV sturend optreed om u te helpen de functionele wensen en eisen helder in beeld te krijgen zodanig dat ze passen bij uw waarden, werkstijl, ontwerp en budget. Hierbij kijken we samen naar innovatieve concepten die passen bij de werkstijlen binnen uw organisatie.

Daarnaast heeft MII BV zeer gedegen ICT kennis en zijn we gewend aan het samenwerken met ICT afdelingen om een integratie tussen de ICT en AV omgeving tot stand te brengen waar noodzakelijk of gewenst. Op deze wijze zijn wij in staat om het gehele traject van:

• het maken van het voorontwerp/PvE (al dan niet als onderdeel van een (niet)-openbare aanbesteding);
• het beoordelen van de aanbiedingen en het optimaliseren hiervan;
• ondersteuning van de realisatie als projectleider en inhoudelijk aanspreekpunt voor zowel de klant als de leverancier;
• oplevering en managen van de restpunten van alle betrokken partijen;
• overdracht naar de beheersituatie en waar nodig zelfs het inrichten van de beheerprocessen en structuren, voor u te managen en u als klant daarbij te faciliteren.

In geval van een (niet)-openbare aanbesteding kunnen wij u ook ondersteunen bij het opstellen van alle inhoudelijke aanbestedingsdocumenten inclusief de inhoudelijke beoordelingsmethodiek zodat de juiste system integrator geselecteerd kan worden.

Belangrijke speerpunten van MII BV zijn:

Security
Useability

Neem direct contact op