Home/Useability
Useability 2017-10-12T18:01:54+00:00

Useability

Naast security is ook useability een belangrijk speerpunt van MII BV en een onderschat concept in de markt. De interface bepaald immers het gemak waarmee het systeem correct bediend kan worden. Door deze goed te ontwerpen worden security issues geminimaliseerd en wordt het gebruik van het systeem geoptimaliseerd. De meeste gebruikers interfaces worden ontworpen door programmeurs van de system integrators die vanuit een andere ontwerp-filosofie werken. Voor hen gaat hen om het aan en uitzetten van onderdelen van het systeem in de juiste combinatie en volgorde terwijl het voor ons juist gaat om het kiezen van functionele behoeftes op een gestructureerde en logische wijze zodanig dat eenieder hier mee kan werken.

Onze ervaring is dat dit leidt tot een beter gebruik van het systeem en een lagere druk op de beheerorganisatie doordat er minder ondersteuning in de bediening nodig is.

Een userinterface is net als een grap. Als je hem moet uitleggen is hij niet goed.

Neem contact op