Home/Referenties
Referenties 2017-10-12T18:00:36+00:00

Onze Referenties

Hieronder vind u een paar van onze referenties.

MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving

Rijkswaterstaat

MII BV ondersteund Rijkswaterstaat met inhoudelijke kennis voor de landelijke aanbesteding van AV faciliteiten. MII BV levert hierbij kennis om tot standaard oplossingen te komen voor RWS. MII BV maakt het ontwerp, vergelijkt de aanbiedingen inhoudelijk en ondersteund bij implementatie.

Daarnaast levert MII BV de AV kennis voor een aantal specifieke trajecten als het Water Management Centrum. Voor het Watermanagement centrum van Rijkswaterstaat heeft MII BV het totale concept voor de Audiovisuele middelen binnen de watermanagement en crisismanagement omgeving ontworpen. Hierbij is door MII BV het totale concept ontworpen inclusief het daarop gebaseerde PvE. Vervolgens is de aanbesteding hiervan inclusief beoordeling van en advies over de aanbiedingen gedaan. Daarnaast heeft MII BV de implementatie ondersteund.

PGGM

Voor PGGM heeft MII BV voor het pakket van eisen geschreven voor de uitbreiding (nieuwbouw deel) van het bestaande hoofdkantoor. Hiervoor is niet alleen gekeken naar de functionele eisen en wensen van PGGM, maar is ook gekeken naar impact op de ontwerptekeningen voor deze ruimtes zodat door kleine aanpassingen in het ontwerp er een goede oplossing geboden kan worden tegen lagere kosten. Dit uiteraard in nauw overleg met de architect en interieur architect. Uitgangspunt hierbij was een geïntegreerde omgeving, gekoppeld aan de ICT omgeving die centraal beheerd kan worden en is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Op basis van dit pakket van eisen heeft MII de aanbesteding ondersteund en de uitvoering begeleid.

MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving
MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving

ACTA

Voor het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft MII BV de verhuizing gerealiseerd van het gebouw aan de Louwesweg naar het gebouw aan de Mahlerlaan in Amsterdam. Deze verhuizing omvatte een fysieke verhuizing van alle ICT-componenten (inclusief bijvoorbeeld radiologische apparatuur met netwerkconnectie) en een migratie van de netwerk- en telefonie- omgeving van de UvA naar de netwerk- en telefonieomgeving van de VU.

Daarnaast is MII BV vanuit ACTA betrokken bij:

– Het verbeteren van de processen en dienstverlening door het slim inzetten van
audiovisuele en ICT middelen. Hieronder vallen projecten als:

  • het beter informeren van patiënten, medewerkers en studenten door middel van NarrowCasting en hygiëne-informatie.
  • het optimaliseren van het sterilisatieproces door het centraal beheren van alle sterilisatieapparatuur via het netwerk.
  • het ontwerpen van een IVR-omgeving om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren.
  • het slim koppelen en ontsluiten van de collegezalen om deze flexibeler in te kunnen zetten en het op afstand volgen van colleges mogelijk te maken
  • het managen van de migratie van alle systemen van de ACTA-infrastructuur naar de VU-infrastructuur zodat de VU het volledige beheer over de ACTA-infrastructuur kan voeren, door standaardisatie van werkplekken, applicaties en centrale systemen.

Provincie Zuid Holland

Voor Provincie Zuid Holland heeft MII BV een toetsingskader audiovisueel beleid geformuleerd passend bij de organisatie en het nieuwe werken binnen de organisatie. Dit toetsingskader geeft een functionele architectuur met randvoorwaarden voor de invulling en beheer ervan. In dit visiedocument wordt ingegaan op onderstaande vragen:

een advies voor het door de PZH te voeren AV-beleid, onderscheiden naar de verschillende doelen.
een advies dat ook gebruikt kan worden als beleidskader voor toekomstige vragen m.b.t. aanvulling/vervangingen etc.
een voorstel voor planmatig onderhoud en de organisatie daarvan
een concreet voorstel voor de actualisatie van de huidige AV-infra en apparatuur voor de te onderscheiden categorie ruimten

MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving
MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving

Danone

Voor Danone heeft MII BV voor het pakket van eisen geschreven voor de nieuwbouw van Danone Research. Hiervoor is niet alleen gekeken naar de functionele eisen en wensen van Danone, maar is ook gekeken naar impact op de ontwerptekeningen voor deze ruimtes zodat door kleine aanpassingen in het ontwerp er een goede oplossing geboden kan worden tegen lagere kosten. Uitgangspunt hierbij is een zeer functionele oplossing tegen een goede prijs..

Op basis van dit pakket van eisen heeft MII BV de aanbesteding ondersteund.

Kennemer Gasthuis

Voor het Kennemer Gasthuis heeft MII BV het pakket van eisen geschreven voor het Amfitheater en de Regentenzaal alsook meegedacht over hoe het rendement (bezettingsgraad) van met name het Amfitheater buiten standaard kantoortijden te verhogen.

Hiervoor is naast gekeken naar de functionele eisen en wensen van het Kennemer Gasthuis ook gekeken naar impact op de ontwerptekeningen voor deze ruimtes zodat door kleine aanpassingen in het ontwerp er een goede oplossing geboden kan worden tegen lagere kosten.

Op basis van dit pakket van eisen hebben de geselecteerde leveranciers een offerte kunnen uitbrengen die zowel in prijs als in inhoudelijke mogelijkheden goed vergelijkbaar waren.

MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving
MII.nu - specialist in Audiovisuele faciliteiten & integratie in de ICT omgeving

KLM

Voor KLM heeft MII BV het pakket van eisen geschreven voor de verbouwing van het KLM Point of View gebouw. Hiervoor is niet alleen gekeken naar de functionele eisen en wensen van KLM, maar is ook gekeken naar impact op de ontwerptekeningen voor deze ruimtes zodat door kleine aanpassingen in het ontwerp er een goede oplossing geboden kan worden tegen lagere kosten. Uitgangspunt hierbij is een zeer functionele oplossing tegen een goede prijs..

Op basis van dit pakket van eisen heeft MII BV de aanbesteding ondersteund.